08.10.2022 toimus ühepäevane koolitus „Kogukondlike suhete ABC. Osa 3“ Mõisamaa
Ökokeskuses, mille eesmärk oli osalejate teadlikkuse suurendamine kogukondlikust eluviisist
ja selle rikastamine praktilise kogemuse võrra. Osales 14 inimest, sh lapsed.
Koolitusprojekti käigus külastati Mõisamaa Ökokeskust. Kohapeal tutvuti põhjalikult nende
permaaiaga. Vaadati praktiliselt, kuidas planeerida maa-ala, kuidas ehitada ökoloogilised ja
viljakad peenrad üles kehva pinnase peale, kuidas võidelda ökoloogiliste vahenditega
umbrohuga, kuidas luua toimivad kastmissüsteemid, kuidas ja miks majandada liigutatavas
kasvuhoones. Kuulati nende nägemust permaaia efektiivsusest ja kogemust idude
kasvatamisel suuremas mahus.
Vaadati ehitusobjekte – ökotualette ja majade renoveerimist, saadi osa praktilisest kogemusest
võitluses majavammiga.
Tubases ringis kuulati koolitajate isiklikke kogemusi ökokogukonnas elamise ja selle
juhtimise kohta. Oli võimalus võrrelda oma kogukonna praktilisi kitsaskohti nende omadega,
saada uusi ideid oma kogukonna arenguks ja edasiviimiseks ja teada vigadest, mida oleks
mõistlik mitte korrata. Koolitajate juhtimisel viidi läbi praktilised harjutused kogukonnas
koostöö ja suhtlemise õppimiseks ning vastastikuse usalduse suurendamiseks, nagu näiteks
ringi meetod, häälestumine koosviibimisele ja iga üksiku inimese ärakuulamine.
Tutvuti ka kodustatud rebasega ja kuulati põhjalikku ülevaadet rebaste elust.
Kuigi koolitus oli algselt planeeritud täiskasvanutele, siis ilmnes, et ka lapsed võtsid sellest
aktiivselt ja huviga osa ning said juurde palju teadmisi.
Koolitusele viis ja tõi tagasi buss. Koolitus toimus Valga valla kultuuritegevuse ja kogukonna
arengu projektitoetuse toel.