Kronoloogia

2016

19. – 28. jaanuar Viljandi kultuurikolledzi tudengid traditsioonilise ehituse erialal viisid meil läbi metsaraie praktika. Selle sees oli ka kaks müravaba päeva. Metsatööd käisid kahemehe sae ja kirvega, väljavedu hobustega. 20 tm palki,35 tm küttepuud. Hobustega välja veetud kolme päevaga. Kogu tegevus oli Tõrvase metsas.

06. aprill Tõnno pikaajalise tegutsemise tulemusena jõudis meile esimene vabatahtlik – Ella Inglismaalt. Programmi järgi peaks ta meil olema kuni jõuludeni.

23. aprill  Käisime maad kuulamas Maale elama messil

Marelle ja Rauli hobuteemaline õppereis Poola

25. juuni Järeljaani tähistamine Parmu Ökokülas

23. – 24. september Hobutööpäevad Karula rahvuspargis ja Parmu Ökokülas

30. oktoober Parmu Ökoküla külastas Roald Johansson oma saate “Roaldi nädal” meeskonnaga

2015

Tiiruga jõudis meile tagasi Raul. Nüüd uuesti töölepinguga vormistatus.

Lisaks tööl ka Raido Kleban. Sanatooriumi poiss. Töötukassa abistab.

Tõnno ostis metskonnamaja ära.

Urmas Milviga lõpetasid teise-laastudest püstkoja ehituse.

29. aprill Gemmil sündis varss(mära).Puhtatõuline raskeveohobune, isa Vapper.

Ostsime Luiga maatüki. Sinna asusid Hingla Jaani majja elama Andres ja Imbi Rattasepp koos lastega.

Savimaja sai nii kaugele,et saime sisse kolida.

8. august viisime läbi järjekordsed külapäevad. Demonstreerisime hobuste kiirust.

Küla peal on ülesküntud 5 majapidamise maalapid.

Sel suvel on mitmed lapsed saanud veidi ratsutamise rõõmu.

Ökoküla meeste talvetööks on olnud Hargla kultuurimaja puude varumine.

Keskeltläbi suudetakse talvega üles töötada 100-150 rm küttepuid koos lõhkumisega ja kohaleveoga,mille käigus on puhastatud päris märkimisväärses mahus metsa ja heina-ning karjamaid.

Tõsiseid siia tulemise plaane peab 16 aastat hobustega tegelenud Marelle Mangus. Ilmselt saaksime uue tõuke hobumajanduse juures.

Vormistasime Luiga talu Imbile. Nüüd on nad Andresega seal päris peremehed. Väljaostuleping 10 aasta peale.

13. november Pidasime maha ökoküla targutamise päeva. Kohal olid kõik kutsutud inimesed,ligi 30. Tundub,et see teema muutub arusaadavamaks ja vaikselt suureneb ka huvi.Külalisena oli meil Liina Järviste Väikese Jalajälje ökokülast.

27. detsember Ostsime Marellele Laane talu.Vana Pallase maja. Väljaostu leping 10 aasta peale.

2014

Terve aasta toimetas hästi aktiivselt Tõnno. Põhiliselt üksi ja täiesti iseseisvate mõtetega. Tänu Tõnnole on meil tekkinud sidemed Mariani ja Kaiduga. Tõnno lõi eraldi seisva Hea Elu Farmi.

Koos Valga Partnerluskoguga sai käivitatud talguturismi projekt. Selle käigus valmis Loorentsi talu peale talgukeskuse hoone ja abihoone,saime ehitada ja osta palju tehnikat. Tom tegi valmis heinakaarutaja hobuse taha,heina kokkuvedaja, Teine niidumasin. Palgivedamise kelk.Saime osta 10 jalgratast,kolm saage ja muud pahna. Talgukeskusel on päikesepatareid.

Korraldasime 1 talgu ja 2 lastelaagrit.

Osalesime projekti Kotus aruteludel ja koostasime erinevaid turismipakette.

Osalesime Tsirgumäe-Sooblase  külapäeval.

Leidsime ühe noore mehe –Rauno Aid. Suunasime Luua metsakooli stipendiaadina.

2013

Jaanuarist ei tööta meil enam Raul. Uue mehena proovin Ülar Vint.

Metsatöö käib päris hoogsalt.

Jaanuari lõpus lisandus Tiit Sisas. Nüüd saame metsa vedada isegi kahe hobusega korraga.

Veebruaris saime neljandal katsel PRIA-lt nousoleku talgukeskusele toetuseks.

Veebruari teine pool Vedasime jääkeldrisse ca 25 m3 jääd. Põhiliselt kolme- neljakesi 2 hobusega.Polnudki kõige hullem.

Märtsis lõpetasime Rilla ja Klemmiga metsatööd, et nad saaksid jääda varssasid ootama.

Osaleme Lõuna- Eesti programmis Maale elama. Taheva valla ja ökoküla poolt veab seda Annet Gaganovits.

Omal käel suutsime leida noore pere Tõrvasele. Irje ja Margo Must.

24. aprill Alustasime kasemahla kogumist. Kaheksa puud. Kokku kogusime ca 400 liitrit mahla.

8. mai Kemmi küll raskustega poegis, aga tõi kahjuks surnud varsa.

23-24. mai Jääkeldris kuu aega laagerdatud veise kintsude suitsutamine meie oma suitsusaunas. Ilma kondita tükid said väga head. Päris suurtele tükkidele oleks pidanud suitsu kauem andma. Koos üles kütmisega ja läks poolteist- kaks ööpäeva. Aga sink sai hea.

25-26 mai Savimaja ehituse talgud. Kahe päevaga sai valmis 15 m3 seina. Hulga-hulga. Päevad ei olnud pikad ja tegijad oskajad. Savi sõkkusime ka hobusega. Tõele au andes, palju tegi ara kopp ja traktor.

Juuni Talgukeskuse ehituse algus.Kõigepealt alustasime juurdepääsutee ja parkla ehitust,kaevule käsipumba panekut.

August Talgukeskusel käib osade vanade palkide väljavahetamine. Osade kaupa vahetus on keeruline, sest vanad meistrid on seina ikka osavalt ja kindlalt kokku pannud. Kõiki tappe ja tuuleriive ei annagi enam samamoodi teha. Kuna meie kontekstis ei ole ta edaspidi eluruum, siis soojapidavus ka nii tähtis pole.

Juuli-august Hobustega heinatöö. Põhiliselt Tiiduga kahekesi. Minu peal oli kogu niitmine, Tiit segas ja kuivatas ja koos vedasime küüni alla. Vähemal määral abistasid veel Ülar ja Anna. Tegime umbes samas mahus, mis varem talgulistega. Tore oleks kui järgmisel aastal suudame ikka niita kahe hobusega ja heina segamine käiks kaarutajaga. Hobustele jäi koormust väheks. Talvel võiks veel mõelda mingi lohistaja tüüpi heinakoguja peale.

Soetamist vajavad hoburiistad.

1.Palgikelk,kus palk kinnitatakse kelgule altpoolt.

2.Ratastelt ülekande saav 2rattaline haakevanker.

3.Heinakaarutaja .

4.Heinakoguja.

5.Vaoajaja.

11.10.13. Priale esitatud aru vahearuanne talgukeskuse remondi kohta.

Hetkel on üles ehitatud täiesti uuesti läänepolne majaots. Peal uuesti sarikad ja roov. Põrand laotud ja korstna ladumine käib.

Küla väikesed maalapid on küntud. Hobuste koormus väike.

19.11.13. Alustasime Liidrile talguturismi projektitaotluse kokkupanekut.

Projekt peaks sisaldama hobutööriistu ja muud inventari, et tõsisemalt saaks mõelda talgute korraldamise peale.

Peame läbirääkimisi veel ühe noore mehe kohapeal rakendamise üle. Rasmus Onkel, Kalliküla mees, kes lõpetab just Pärnu majanduskolledzit ja on huvitatud just talgute, laagrite jne. korraldamisest, mis tulevikus võiks tema põhitööks saada. Vallavolikogu liige.

Tasapisi rakendame Rauno Aida, noort Tursa küla meest, oleme talle org. ka juba saemehe kursused ja püüame edaspidi rakendada kohapeal masina-, ehitus- ja metsamehena.

Ehkki lund ei ole ka jõuluajal, tegime proovi palgivedamise uue palgikelguga. Vanaga võrreldes öö ja päev.

2012

24.-26. veebruar Toimusid jääkogumistalgud

3.-4. aprill Väljasõit ökoküla rahvaga vennasvabariiki Lätti

3-4 mai Telesaate „Niimuudu om“ võtted .Rezisöör Tiina Rebane. Tarmoga koos näitasime hobustega võimalikke kevadtöid aiamaal.

5. mai korrastustööd Taheva mõisa pargis talgute „Teeme ära“raames. Talgujuht Kristo.

10.mai Kemmi ja Rilla viisime paaritamisele vastavalt Airi Perkmanni ja Jüri Somelari juurde.

3.juuni Ökokülla tööle ja Taheva metskonna majja elama asus kohalik noor mees Raul koos pruudi Annikaga. Raul tahaks edaspidi just hobuste tegelemise oma südameasjaks võtta.

16. juuni Keskonnaamet viis läbi koolituspäeva maakondade keskkonnaametnikele, kes tegelevad poollooduslike koosluste hooldamisega.

20. juuni Urmas ja Milvi rajasid väga suitsusauna juurde väga sümpaatse püstkoja ja kuivkäimla. Lattidest tehtud püstkoja kuuselattide vedamisel oli veel abilisi palju,ennekõike aga meie neljajalgsed Klemm ja Rilla.

17-21. juuli Heinatööde talgud. Väikese reklaami tõttu piirdus osavõtt vaid meie kohalike lastekodu poiste ja Eesti Maaülikooli praktikandi Marega. Ikkagi saime kokku ligi kümme inimest ja tegelikult hästi läkski, sest ilm ei sosinud eriti heinatööd.Talgu käigus sai koorem vihtu ka Alaveski loomapargile ja tutvusime loomapargiga.

28-31. juuli ELF heinatalgud poollooduslikel kooslustel. Nüüd oli meil juba 6 täiskasvanust ja 3 lastest abilist.Ka heinailma pidas.Päris suur hulk heina sai katuse alla.

5. august Tsirgumäe-Sooblase külapäev. Tarmo ja Raul demonstreerisid põllukündi hobustega ja lastele veidi lõbusõitu kah.

11-12. august Kaika suveülikool Harglas.Natuke aitasime kaasa ka suveülikoli läbiviimisel. Raul tegi lastele hobusesõitu.Pühapäeval külastas ökoküla 2 suurt bussitäit rahvast. Näitasime maakündi,tõrvaahju ja diskuteerisime ökoküla teemadel. Huvi oli tõsine.

10.sept Püüdsime läbi teha hobutööde filmivõtted Priit-Kalev Partsiga.

Film valmis nime all „Hobusemehed“.

September Meilt läks ära Kristo.

1. oktoober Alustasime metsatöödega.Põhiline tegija Raul koos praktikantide Marko ja Allaniga.

2011

03.01 Tarmo alustab hobustega tegelemist. Kaup on enam-vähem 2 nädalat kuus

22. märts Virumaalt käisime toomas Klemmi ja Vermutit

23.-25. märts Rillaga esimene palgivedu

17.04 Martin ja Ines kolisid metskonna majja

7. mai Talgupäev Sanatooriumi juures, palgivedu Rillaga

22.mai Klemmi esimene kord rakmete ja aisadega harjutamine

24. mai Saara varss Pätu kastreerimine

28. mai Ostsime sorirakmed meie suurematele hobustele

2. juuni Ponirakmete ostmine

9. juuni Klemmi esimene töötegu palgikelgu ees

2. juuli Rilla esimene päev niidumasine ees

3. juuli Klemm rangidega palgikelgu ees

4. juuli Poni esimene kord vankri ees

5. juuli Rilla esimene kord looreha ees

13. juuli Klemmi esimene kord vankri ja looreha ees

17. juuli Klemmiga okstel saadude vedamine

29.07 – 01.08 Toimusid heinateotalgud, kus osales 12 inimest

2o.08 MTÜ Parmu Ökoküla saab Jääkeldri kinnistu omanikuks

16.09 Kristo saabus elama meie juurde

Okt.  Alustasime hobustega metsategu

25. november Klemmi esimesed rauad

27. detsember Urmase ja Milvi pika töö tulemusena saab valmis suitsusaun Koiva ääres. Esimene leil oli võimas.

2010

21.03 Valgamaa LIIDER ei finantseeri talgute korraldamist.

15.12  Andsime PRIA-sse sisse talgukeskuse rek. Projekti.

Alustasime laastupakkude tegemist. Vedasime Saaraga pakke laastukiskumiskohta.

08.05 Kohtusime Jan Rahmaniga. Andis meile üle Suri näitemängu käsikirja. See olevat talle nii tõsine töö olnud, et kogu kirjutamise aja olid hambad valutanud.

14.05 Tõrvaahju vooder on laotud. Saab proovikütmise teha.

Külaelult ei saa finantseerimist talgukeskuse väljaehitamiseks.

01.06 Hobuste talitamisega hakkab tegelema Milvi Kuusik.

Taheva vald andis meile rendile jääkeldri.

05.08 Alustati tõrvaahju kütmisega.

07.08 Tõrvaahju avamine ja Tsirgumäe külapäeva läbiviimine. Tuli ka esimene tõrv!.Kokku esimese ajamisega ca 40 liitrit. Ei õnnestunud tärpentiini kättesaamine.

20.10 Tõrvaahju toetus PRIA-lt käes.

Talgutaotlus KIK-ilt negatiivne.

Üks tore hobu tuli meile juurde. Mära Rilla. Eesti hobune, Kihelkonna liin.

Jääkeldri hädatööd on tehtud.

Jääkeldri ja aida kinnistu on välja mõõdetud.

30.10 Artikkel Maalehes ja ETV hommikusaade on tekitanud päris tõsist huvi. Tundub asisem kui mullune. Näis, kas leiame endale ka tegijaid.

 06.11 On toimunud kahed läbirääkimised mesinikega.Üks variant Ahtiga on päris tõenäoline.

24.12 Vallavanema juures kohtusime Martini ja Inesega, kes kevadel koos perega on nõus kolima metskonna majja.

2009

 23.01 Esitatud PRIA-le taotlus tõrvaahju tegemiseks.

30.01 Tõrvasõ küünikatusest 1/3 on laastuga kaetud.

Tehtud on veel haavapakku ka laastukiskumiseks aga külmunud pakku ei anna kiskuda.

Kokkulepe, et Leadrisse proovime ökoküla väljaehituseks saada 600000 krooni.

15.05 Ebaõnnestus Leaderist taotlus Karjamõisa talgukeskuseks tegemise kohta.

Mai  Urmas Kuusik läbis talgujuhtide koolituse.

04.06 Lõpetasime kõigi kolme laastukatuse ehituse.

Kiskusime ise ka laaste juurde. Pikk protsess. Aga huvitav. Laastu löömine käis tegelikult ehitusmeestega. Osa katust sai haava, osa männilaastuga. Meil on kindlasti Toomase näol olemas mees, kes kogu protsessi oskab.

13-16.07 Eesti Loodusefondi talgud. Programmis võsaraie, kopratammide laialiajamine ja kändude juurimine. Meil on olemas koolitatud talgujuht Urmas Kuusik. Väga tore talguseltskond oli.

 24.07 PRIA külade meetmest rahuldati tõrvaahju projekt.

 17.09 Maaleht kirjutas loo Parmu ökokülast eesmärgiga kutsuda siiakanti ökohuvilisi inimesi elama.

25. 09 Alustasime tõrvaahju paigaldusega Karjamõisas. Metallist sisu on tellitud Palamuselt.

15. 10 Maalehe artikli tagasisidena oleme saanud palju sidemeid huvitatud inimestelt. Kahe inimesega on põhimõttelised kokkulepped nende meile elama asumise kohta. Üks inimene on nõus kaasa tooma ka 8 hobust.

29.10 Täna jõudsime kuue hobusega Parmule, õigemini Karjamõisa.

Täkk, kolm mära ja kaks varssa. Peale selle perenaine Monika.

Ökokülas on ka veel Luige Ants. Vana mees, kes kõva heietaja.

Tõrvaahju tegemise lõpetamine lükkus kevadesse, sest lihtsalt savi ei kuiva.

 30.10 KOP ei finantseerinud liivakivi uuringute projekti.

2008

 10.03 Esitasime KIK- le uue taotluse laastukatuste peale.

 30.06 MTÜ- l on rahastatud kaks projekti.

  1. Tõrvavabriku projekti koostamine KOP kavast
  2.  Laastukatuste tegemine KIK programmist.

23-25.08 Võsaraie ja aiaehituse talgud  9 inimest

 10-12 nov Talgud 25 inimest.  Plaanis oli võsaraie. Teine päev muutus matkaks.

 29.12 Lõppeva aasta jooksul jõudsime valmis saada KOP kava tõrvaahju projektiga. Laastukatuse laastudest on osa olemas ja loodame, et kohe aasta algul saame selle tööga alustada. Korraldasime kahed talgud.

2007

28.02 KIK rahuldas projekti „Ökoküla sobilikkusest Natura Alal“.

Märts  Läbirääkimised „Ökoküla sobilikkusest Natura Alal“ uuringu teostajatega.

15.04 Kohtumine EMÜ inimestega Parmul. Töögrupp üliõpilastest, kes hakkavad uuringut läbi viima. Juhendajad Toomas Muru ja ……’

27. 04 Valgamaa Partnerluskogus hinnati projekti“ Parmu ökoküla eelprojekt“ ja kiideti heaks summas 88000 krooni.

27.04  Kohtumine Toomas Trapidoga. Lubas igati kaasa mõelda ja aidata.

30.05 KIK projekti raames tegime väikese koosoleku Tahevas T.Kase ja vallavanema Monika Rogenbaumiga. Väärt elukeskkonna projekti hakkab vedama Euroabi.

14.06 Koosolek Otepääl. Kaguregiooni looduskaitsekeskus, RMK puhkekeskus ja Valgamaa keskkonnateenistus + Euroabi ja EMÜ. Maaülikooli noored on teinud päris tõhusat tööd.

Jõudsime Rõõmuse Andresega kokkuleppele, et võiks tema varemeid hakata plaanima tallina. Sinna peaks kohalikust omaalgatusest taotlema projektiraha.

05.07 Eesti Maaülikool andis üle oma KIK projekti. Hinnang küla tegemiseks igati positiivne. Ettepanek küla nime muutmiseks. Parmu asemele kas Vaskpalo või midagi muud. Näit. Pullilätte(kuna sellel alal Pullilätte soo ja läbiv kraav.).Nimi ei tohiks kattuda mõne teise analoogsega.

05.09 Toimusid mudeli Mõttetalgud. Kohal olid peaaegu kõik keda ootasime. Eriti aktiivne oli teise päeva mudeli arutelu.

25.09 Külastasime Saksamaal Sieben Lindeni ökoküla

19.10  KIK projekti aruanne on esitatud.

20.10 Toimus MTÜ Parmu ökoküla asutamiskoosolek.

15.11 Esitatud LKK-le laastukatuste projekt.

20.11 Ökokülade võrgustiku loomise koosolek Esna mõisas. Võrgustikust on ilmselt veel vara rääkida, sest see liikumine on ikka veel väga lahja.

28.11 Esitasime laastukatuse projekti KIK-le.  Formaalsuste tõttu saime eitava vastuse. Aga lubati kevadel kindlasti sisse lülitada.

30.11 MTÜ Parmu ökoküla on asutatud. Nimi jäi ikka samaks.

15.12 Ökoküla koosolek. Tutvustasime Euroabi materjale.

2006

Märts Kalev tutvustas ökoküla ideed Villu Reiljanile, kes oli sel hetkel keskkonnaminister.  Villu naeris ja tembeldas Kalevit alguses Marek Strandbergiks, aga pärastpoole hakkas vedu võtma. Peale Villuga kohtumist sai ideekavand ka kirja pandud.

Aprill Ringsõit Villu Reiljani ja Rein Randveriga (Tol hetkel Keskkonnaminister) Parmu metsas.

Mai Üritasime leida projektikirjutajat. Ebaõnnestunult. Idee on ilmselt enamuse jaoks liiga võõras. Osatakse kirjutada traditsioonilisi projekte. Ja ega siin kuskilt õppust võtta ei ole.

Juuni-sept Tutvustasime ikka igal pool oma ideed. Vald, Keskkonnateenistus, metskond, EPÜ. Tõnis Kask saab vist asjale päris hästi pihta.

Oktoober Leidsime inimese, kes suudab asjad paberile panna. Katrin Roop. Esitasime maakonna KIK-ile esimese projekti. Ootame vastust.

 

 

One Response to Kronoloogia

  1. só gostaria de dizer seu blog é show !
    . parabéns pelos posts

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.