Hargla keele kümblustalgud

Hakkasin seda postitust kirjutama eesti keeles, kuid siis mõtlesin, et eilne õhtu oli nii tore ja proovin oma jutu panna kirja võru keeles. Kuna ma võru keelt rääkida ei oska ja pole eales ka proovinud seda teha, siis on kõik kirja pandud sisetunde ja sõnaraamatu abil. Seepärast võib see tunduda eri murrete ning eesti keele seguna ja mitte võru keelena, samuti pole mul tegusõnade pööramisest aimugi, kuid postitan selle siiski vigade paranduseta, et kunagi hiljem oleks näha, millisena see esimene katsetus siis välja kukkus. Saatsin mustandi ka Sulevile vaatamiseks ning nüüd ma tean, kuidas jutt näeks välja, kui ta oleks tervenisti võru keeles. Aitäh, Sulev!

Aga siin ausate vigadega postitus:

Eeläq sai meid kokko peris pallo. Harglõ Jahiseldsi majan oll üttekokko 24 inemist. 10 armsat inemist, kiä joba mõistaq võro kiilt peris häste, veidüq inämb oll neisi, kiä võro kiilt kõnõldä ei mõist. Milles nimäq kokko tull?

Edimäst kõrda toimusid Hargla keele kümblustalgud. Hargla kiil om veidüq tõistmuudu ku võro kiil, aga tuust räägi miile tulõval kõrral Fasteri Mariko. Kümblus tuuperäst, et miil om peris pallo inemisi, kiä mõistaq viil kõnõldä võro kiilt, a pallo vahtsõid küläelänikke, kiä ei mõista. Saami siis kokko ja äkki nakkas midägiq külge? A milles talgud? Rattasepä Andres, kelle mõtõq tuu kokkosaamine oll, ütli, et meil pole määnegi oppus, see rohkem nigu kõrraperäline suhtlusring: kiä saaq, see tulõ ja aita kümmelda või kümbleb esiq. Ja ku tõõnõkõrd ei saa, olõ-õi tuust ka midägi. Ja no ku ka kiil igale külge ei nakka, saa vanaq ja vahtsõq inemiseq umavahel niisama tihedambalt suhelda.

Edimäsel kõrral tuli küllä Jüvä Sullõv (Sulev Iva) Võro Instituudist ja rääkis miile võro keelen võro keelest laembalt. Lisaks näüdäs kasulikke internetilehekülgi: http://oahpa.no/voro/ – tan saa oppi võro kiilt; https://synaq.org/ (võrgosõnaraamat);  http://wi.ee/voro-kiil/voro-keele-sunteeshelu/ – see om tuu jauks, kui vaja tööd tettä ja polõ aiga Uma Lehte lugeda (kopit mõnõ Uma Lehe artikli ja puutri lugõ tuu kõva helüga ette ja saigi tööd tettä! Oll tore õhtu ja minä oota väga järgmist kõrda. Miiq tänäme Sind, Sullõv! Aitüma Võro Instituut!

Tan või pruuki võro kiilt!

This entry was posted in Ökoküla uudised. Bookmark the permalink.

One Response to Hargla keele kümblustalgud

  1. Imbi Rattasepp says:

    Ja teistele, kes veel ei oska, kommentaariks parandatud tekst:

    Eeläq sai meid kokko peris pall’o. Harglõ Jahiseldsi majan oll’ üttekokko 24 inemist. 10 armsat inemist, kiä joba mõistvaq võro kiilt peris häste, veidüq inämb oll’ noid, kiä võro kiilt kõnõldaq ei mõistaq. Milles nimäq kokko tulliq?

    Edimäst kõrda toimuq Hargla keele kümblustalgud (Halglõ keele tsukõlustalgoq). Hargla kiil om veidüq tõistmuudu ku võro kiil, aga tuust kõnõlõs meile tulõval kõrral Fasteri Mariko. Kümblus (tsukõlus) tuuperäst, et meil om peris pall’o inemiisi, kiä mõistvaq viil kõnõldaq võro kiilt, a pall’o vahtsõid küläelänikke, kiä ei mõistaq. Saami siis kokko ja äkki nakkas midägiq külge? A milles talgud (talgoq)? Rattasepä Andres, kelle (kink) mõtõq tuu kokkosaaminõ oll’, ütel’, et meil olõ-õi määnegi oppus, seo om rohkõmb nigu kõrraperäline jututsõõr: kiä saa, tuu tulõ ja avitas kümmelda vai kümbleb (tsukõldaq vai tsuklõs) esiq. Ja ku tõõnõkõrd ei saaq, olõ-õi tuust ka midägi. Ja no ku ka kiil egäleütele külge ei nakkaq, saavaq vanaq ja vahtsõq inemiseq umavahel niisama tihhembält läbi kävvüq (juttu aiaq).

    Edimäsel kõrral tull’ küllä Jüvä Sullõv (Sulev Iva) Võro Instituudist ja kõnõl’ meile võro keelen võro keelest laembalt. Lisas näüdäs’ kasulikkõ internetilehekülgi: http://oahpa.no/voro/ – tan saa oppiq võro kiilt; https://synaq.org/ (võrgosõnaraamat); http://wi.ee/voro-kiil/voro-keele-sunteeshelu/ – seo om tuu jaos, ku vaia tüüd tetäq ja olõ-õi aigu Umma Lehte lukõq (kopit mõnõ Uma Lehe artikli ja puutri lugõ tuu kõva helüga ette ja saagi tüüd tetäq! Oll’ torrõ õdak ja minä ooda väega järgmist kõrda. Miiq tennä Sinno, Sullõv! Aitüma Võro Instituut!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.